Tento návod je určen především pro systémové administrátory a IT specialisty, kteří využívají Azure Active Directory (Azure AD) a připojují do něj klientská zařízení.

Scénář

Pokud jste do Azure AD připojili zařízení a následně jej přejmenovali, změna názvu se v Azure AD ani Intune automaticky neaktualizuje.

Řešení

Změnu názvu zařízení je nutné provézt manuálně pomocí PowerShellu.

Připojení k AzureAD:

 1. Spustíme Windows PowerShell jako správce.
 2. Pro připojení k Azure AD přes PowerShell musíme mít nainstalován modul „AzureAD“. Pokud máte modul již nainstalován, pokračujte krokem 3.
  Install-Module -Name AzureAD
 3. Přihlásíme se prostřednictvím účtu s právy globálního správce.
  $credential = Get-credential
  
  Connect-AzureAD -Credential $credential

Změna názvu zařízení:

 1. Po úspěšném připojení je potřeba zjistit atribut „ObjectID“, který identifikuje konkrétní zařízení, jehož název chceme aktualizovat. Následujícím příkazem zobrazíme seznam všech zařízení připojených do Azure AD a jejich „ObjectID“.
  Get-AzureADDevice

  V seznamu vyhledáme naše zařízení a zkopírujeme jeho „ObjectID“.

 2. S použitím zkopírovaného „ObjectID“ provedeme změnu názvu zařízení
  Set-AzureADDevice -objectID “objectID zařízení” -displayname “Nový název zařízení”
 3. Provedení změny názvu můžeme ověřit přes webový portál v seznamu zařízení (Devices), Intune nebo v PowerShell tímto příkazem:
  Get-AzureADDevice -objectID “objectID zařízení”

Hotovo!