Outsourcing obecně znamená zapojení jednotlivce nebo organizace třetí strany mimo vlastní společnost do řešení určitých obchodních či procesních aktivit. Outsourcovat můžeme mnoho funkcí jako HR, klientský servis a samozřejmě i IT. I zde se jedná o najímání zdrojů mimo naši organizaci za účelem přenesení odpovědnosti za dílčí činnosti na externího IT poskytovatele.

Outsourcing, obzvlášť v IT světě, je dnes běžnou praxí. Podle indexu outsourcingu společnosti Arvato vzrostla v roce 2017 celková hodnota outsourcingových smluv o 9 %. V dalších letech tento trend nadále pokračuje. Není divu. Outsourcing přináší nespočet výhod.  

Proč by se firma měla rozhodnout pro outsourcing? Jaké jsou výhody outsourcingu a proč do toho jít se společností XEVOS?

Hlavním důvodem, proč využít IT outsourcing, je snížení nákladů. Jedná se například o snížením mzdových nákladů, levnější infrastrukturu nebo daňová zvýhodnění.

Dalším důvodem, proč své IT outsourcovat, je přístup k místně nedostupným zdrojům. Lidské zdroje či určité znalosti, které jsou v domovině vzácné, se mohou nacházet v jiné lokalitě často za výhodné finanční podmínky.

Efektivní využití času bývá dalším důvodem, proč firmy svěřují své IT do rukou profesionálů. Firmy se mohou soustředit na to, co umí, věnovat se naplno svému podnikání a lépe využívat interní znalosti. IT delegují na třetí stranu.

Jako poslední výhodu můžeme zmínit sdílení rizika. Outsourcing umožňuje zbavit se určitého rizika. Dodavatelé na sebe berou zodpovědnost za dodání požadované kvality ve stanoveném čase.


Mezi nejčastěji outsourcované služby v IT patří vývoj a správa webu, softwaru a aplikací, hosting, technická podpora, vývoj a správa databáze nebo infrastruktura.

Společnost XEVOS je inovativní česká IT společností specializující se na širokou škálu služeb, jakými jsou kybernetická bezpečnost, business critical support, outsourcing IT, vývoj webových aplikací a mnoho dalších.

V rámci Outsourcingu IT XEVOS zajišťuje nadstandardní lokální i vzdálenou správu a dohled nad firemní infrastrukturou, pronájem kompletního IT řešení od serverů až po koncové stanice a software.

IT Outsourcing od společnosti XEVOS.

Společnost XEVOS má dlouholeté zkušenosti z oblasti IT outsourcingu. Jako příklad může posloužit ukázka spolupráce se společností Exact Systems.


Chcete se o IT Outsourcingu od společnosti XEVOS dozvědět víc? Navštivte náš web nebo nás kontaktujte.