Jste více či méně nespokojeni s fungováním IT ve vaší společnosti? Zkuste se na to podívat jinak a využít služeb tzv. externího IT oddělení. Stále více firemních zákazníků přichází na chuť pojmu Outsourcing IT.

Mnoho firem si IT záležitosti řeší svépomocí nebo mají jednoho zaměstnance, který musí obstarávat veškeré úkony jako podpora uživatelů, správa serverů či sítí a další. Firmy pak trápí nulová zastupitelnost a vzrůstající nároky na celkovou oblast informačních technologií. Outsourcing těmto problémům předchází a mimo to přináší celou řadu výhod. Ano, určitě si spoustu věcí můžete dělat sami, ale když překročíte určitou hranici, stává se tento způsob poměrně neefektivní. V oblasti IT to platí dvojnásob – outsourcing neboli přenesení zodpovědnosti za dílčí činnost na externího poskytovatele vám může ušetřit nemalé peníze.

V rámci Outsourcingu IT vám dnes společnosti umí zajistit téměř vše. Nadstandardní lokální správu i vzdálenou správu, dohled nad firemní infrastrukturou či pronájem komplexního IT řešení od serverů až po koncové stanice a software.

Výhody Outsourcingu IT

  • Cenová dostupnost – mít vlastního profesionálního IT specialistu může být pro podnik nákladné. Kromě samotné mzdy musí podnik také zvážit roční dovolenou, nemocenské dny a další zaměstnanecké výhody. Outsourcing tak přináší úsporu finančních prostředků – externího IT odborníka využijete jen tak často, jak je potřeba.
  • Pevné náklady – většina dobrých poskytovatelů IT podpory nabízí služby za pevnou cenu. Díky tomu je snadné spravovat svůj měsíční rozpočet.
  • Podpora celému týmu a profesionální přistup – pokud vaše firma outsourcuje externího poskytovatele služeb, jste vystaveni neomezené podpoře od celého týmu IT profesionálů. Pokud uvažujete o tom, že budete zaměstnávat pouze jednoho zaměstnance IT, outsourcing může být lepší volbou, protože otevřete dveře týmu asistence, podpory a zkušeností, než abyste spoléhali na jednu osobu se stejnou podporou.
  • Podpora 24/7 – další přínos spojený s outsourcingem je závazek k vaší podpoře. Poskytovatelé podpory IT nabízejí podporu i 24/7. Na rozdíl od vašeho interního IT odborníka, který může pracovat pouze během pracovních hodin, váš tým IT podpory, který je outsourcován, je vždy k dispozici. Při outsourcingu také nemusíte být znepokojeni dovolenou či jinými dny, kdy není zaměstnanec v práci.
  • Individuální rozsah i komplexní servis – vychází z konkrétních potřeb klienta.
  • SLA zlepšuje služby zákazníkům – většina profesionálních poskytovatelů outsourcingu IT nabízí SLA – smluvně garantovaná úroveň poskytovaných služeb. Díky tomuto můžete očekávat můžete očekávat jistou, vysokou úroveň služeb.

,,Výhody“ vlastního řešení IT

  • Vnitřní odborníci znají vaši společnost a kulturu – mít in-house řešení z pravidla znamená, že máte zaměstnance, který lépe zná procesy podnikání a firemní kulturu.
  • Můžete mít rychlejší dobu odezvy – pokud počítač přestane pracovat, váš interní IT profesionál je ve vlastní síti a poskytuje vám okamžitou podporu. To může znamenat, že problémy jsou vyřešeny rychleji, za předpokladu, že vaši odborníci v oblasti IT mohou tento problém najít a vyřešit. Může se však stát, že váš zaměstnanec nikdy nebyl tomuto problému vystaven a musí tak nejprve najít a poté implementovat řešení. V tomto případě může být outsourcing přínosný, protože podnik má přístup k celému týmu různorodých zkušeností.
  • Riziko ztráty údajů – stejně jako u všech služeb, které jsou přijímány externě, existuje riziko odhalení důvěrných firemních údajů. Čím větší přístup dáte třetí straně, tím větší je pravděpodobnost, že vaše citlivá data budou zneužita nebo ztracena. Pokud uvažujete o outsourcingu, ujistěte se, že jednáte z důvěryhodným partnerem.

Jednoduše lze tak konstatovat, že primární výhodou outsourcingu IT služeb je tedy skutečnost, že máte k dispozici profesionální servis s kvalitami, které byste z vlastních zdrojů získávali s neporovnatelně vyššími finančními náklady a navíc můžete využít možnosti sjednání jasných pravidel a garancí.

Důkazem o tom, že outsourcing představuje pro organizaci přínos, je jeho stále rostoucí popularita i v tak velmi choulostivé oblasti, jakými jsou informační technologie

Ať už jste malé firma nebo velký podnik může pro vás služba outsourcingu IT představovat konkurenční náskok a vy se tak naplno můžete věnovat svému podnikání.