Pokud patříte mezi ty, kteří už zkratku IoT slyšeli a vůbec netušíte o co se jedná. Přečtěte si článek níže, s největší pravděpodobností již nějaké IoT zařízení vlastníte.

Internet věcí (Internet of Things) – propojení různých zařízení díky internetu

Co je IoT?

Zjednodušeně bychom mohli tento systém popsat jako propojení jednotlivých zařízení prostřednictvím internetu bez účasti člověka. Principem je sběr dat z různých senzorů a čidel a sdílení těchto dat prostřednictvím internetu za účelem dalšího zpracování a vyhodnocování.

IoT zařízení snadno obsloužíte pomocí svého chytrého telefonu nebo je jednoduše připojíte k centrální jednotce. Umožní vám zautomatizovat věci, o které byste se jinak museli postarat sami.

Internet věcí využívá pro připojení zařízení běžné dostupné prostředky, jako je síťové připojení  kabelem nebo prostřednictvím bezdrátové sítě. Při práci v terénu, například sběr dat o teplotě přepravovaného nákladu ve vozidle, lze využít datovou komunikaci mobilních operátorů.  Pro vyhodnocování takto získaných dat se dají využít tzv. Technologie Big data.

Kde najde uplatnění?

Nejčastějšího uplatnění IoT je především tam, kde je potřeba sbírat data z velkého počtu lokalit, tato data vyhodnotit a na základě výsledku vyhodnocení provést v daných lokalitách nějaké případné korekce. IoT tak najde uplatnění ve všech oblastech našeho života jako je maloobchod, zdravotnictví, průmyslu, energetice, logistika i domácnost.

 Jaký bude další vývoj?

Podle výzkumu se objem financí v této oblasti zvětší z 1,9 miliard dolarů v roce 2013 na 7,1 miliard v roce 2020. Dvě třetiny spotřebitelů plánují koupi propojených technologií pro domácnost do roku 2019.

Lze tak očekávat, že produkty a řešení internetu věcí se rozšíří po celém světě během příštích několika let, a to dramatickou rychlostí. Společnost Intel předpokládá v roce 2020 až 200 miliard zařízení připojených k internetu. To, že se IoT stává realitou potvrzuje i fakt, že této technologii věnují stále větší pozornost mimo jiné přední výrobci z oblasti počítačových technologií.

Co se týče dalšího vývoje, stávající oblasti nasazení IoT budou i nadále významné, do hry ale ve větší míře vstoupí také poptávka od domácností. Kromě chytrých domácností se rozšíří rovněž technologie chytrých budov. Implementace IoT ve stavebnictví bude doprovázena investicemi ze strany automobilového průmyslu (propojené automobily). Významné bude uplatnění IoT v pojišťovnictví, kdy sítě senzorů budou sloužit pro automatizaci zpracování pojistných událostí. Systémy IoT budou také stále více nasazovány v bezpečnostním průmyslu.