Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost XEVOS Solutions s.r.o . (se sídlem ul. 28. října 1584/281, 709 00, Ostrava, IČ: 27831345) důležitá. Z tohoto důvodu připravila zásady ochrany osobních údajů, které se týkají shromažďování, používání, zveřejňování, přenosu a ukládání Vašich informací. Seznamte se s postupy ochrany osobních údajů a s případnými dotazy se na nás obraťte.

Shromažďování a používání osobních údajů

V kontaktním formuláři po Vás požadujeme osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout relevantní informace a reagovat na Vaše požadavky. Osobními údaji se myslí jakákoliv data, která mohou být použita k identifikaci konkrétního člověka a mimo jiné mezi ně patří křestní jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a případné další kontaktní údaje.

Společnost XEVOS Solutions shromažďuje údaje o uživatelích za těmito účely: Abychom Vás mohli kontaktovat. Jméno, adresa, e-mail nebo telefonní číslo mohou být shromažďovány jakožto součást komunikace s Vámi. Většina těchto informací je považována za obchodní kontaktní údaje.

Abychom mohli na Vaše dotazy lépe odpovídat. Společnost XEVOS Solutions bude předávat kontaktní informace příslušným zaměstnancům nebo dalším představitelům společnosti, aby mohli připravit informace, vztahující se k Vašim žádostem. Pro nábor zaměstnanců, pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování Vaší osoby jakožto potenciálního zaměstnance zpracujeme také dovednosti, vzdělání, pracovní zkušenosti, adresu, věk a pohlaví uchazeče. Abychom mohli správně tvořit další obsah. Informace mohou být shromažďovány za účelem vytváření relevantního webového obsahu a přehledné navigace webem. Mezi tyto informace patří data i prohlížení stránek, popřípadě data, poskytnutá ve formulářích. Díky těmto datům můžeme vylepšovat naše služby, naší nabídku a nabízet vám relevantní obsah.

Shromažďování a používání neosobních údajů

Kdykoliv navštívíte webové stránky XEVOS Solutions, naše servery zaznamenávají informace o Vaší návštěvě, jak je to na webu běžné. Tyto zaznamenávané údaje však nezahrnují osobní údaje.

Cookies

Společnost XEVOS Solutions používá na svých webových stránkách cookies. Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě.

Jaké nástroje využíváme

Využíváme nástroje Google Analytics, Google Ads, Seznam Sklik, LinkedIn a síť Meta. Některé z nástrojů ke své funkcionalitě potřebují ukládat cookies.

Ochrana osobních údajů a odhlášení

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů, je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat o vysvětlení, nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Osobní údaje jsou poskytovány na základě Vašeho souhlasu, tento souhlas nejste povinni poskytnout, ovšem v případě, kdy je uzavírán smluvní vztah, se právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů neuplatní, jelikož osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy a nikoli na základě souhlasu se zpracováním. Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů UOOU.

Změny v ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochranně osobních údajů společnosti XEVOS Solutions může být kdykoliv změněno. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s našimi zásadami o ochraně osobních údajů a se zpracováním osobních údajů za účely uvedenými výše.